Piotr Ślaski

Kapliczka dzwonniczkowa w Łomach

Autor: Piotr Ślaski

Kapliczki dzwonniczkowe to często spotykane na Warmii typy kapliczek. Fundowane były w miejscowościach, w których nie było kościołów. Kapliczki te wyposażone były w niewielki dzwonek, który umieszczany był zwykle w prześwicie, w ich najwyższej kondygnacji. Kapliczki te stanowiły ważny element organizacji życia mieszkańców wsi. Specjalnie wyznaczone osoby były odpowiedzialne za opiekę nad taką kapliczką oraz punktualne bicie w dzwon. Zazwyczaj bito w niego trzy razy w ciągu dnia, wzywając w ten sposób do modlitwy Anioł Pański lub wspólnego wymarszu na mszę do oddalonego od wsi kościoła. Obowiązek bicia w dzwon jak i specyficzny dla danej miejscowości sposób, rytm i technika bicia, był często dziedziczony z pokolenia na pokolenie. Niestety wraz z przerwaniem ciągłości kulturowej w wyniku wymiany ludności po II wojnie światowej, tradycja ta powoli zanikła.

Prezentowana na zdjęciu kapliczka usytuowana jest we wsi Łomy na Warmii.Wzniesiona została w XIX wieku a restaurowana była w 1926 r. Zbudowana z czerwonej cegły przykryta daszkiem wielospadowym. W dzwonniczce umieszczona została sygnaturka. W części górnej kapliczki znajdują się płyciny prostokątne a w dolnej nisza ostrołukowa z figurką Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Z boków płyciny są ostrołukowe i prostokątne, zdobione portalami. Kapliczka ogrodzona jest metalowym płotkiem. Wpisana do rejestru zabytków.

We wsi nie ma kościoła. W 1992 r.,w byłym klubie rolnika powstała kaplica Matki Boskiej Fatimskiej, podlegająca parafii w Jonkowie.

Lokalizacja kapliczki:

53.861615, 20.287902

Podziel się z innymi