Monika Wdowiak

Kapliczka przy torach

Autor: Monika Wdowiak

Wielowieś wieś pomiędzy Sandomierzem a Tarnobrzegiem jest tu zabytkowy kościół, klasztor dominikanek i kapliczka duża, murowana, stoi poza wsią i nie ma do niej żadnej drogi dojścia. Z dwóch stron odgradzają ją kanały z wodą a od trzeciej tory kolejowe. Miejscowi jednak tu docierają na modlitwy i spotkania majowe i dbają o kapliczkę, bo widać że odnowiona i zadbana. Ponieważ linia kolejowa przebiegająca koło niej została wybudowana w latach 1885–1887, śmiało można przyjąć że ta ładna kapliczka jest znacznie starsza.

Lokalizacja kapliczki:

50.643198, 21.761636

Podziel się z innymi