Kapliczka pw. Świętej Rodziny

Autor: Maciej Białkowski

Kapliczka powstała w 1941 roku. Murowana, prostokątna: 3 metrowa, zwieńczona krzyżem. Zlokalizowana jest przy drodze asfaltowej w otoczeniu pól i drzew typu lipa, na pograniczu miejscowości Płyćwi i Godzianowa. 

Lokalizacja obecnej kapliczki jest nieprzypadkowa. Teren na pograniczu miejscowości przy ruchliwej drodze, na której stoi obiekt należy do miejscowej Rodziny, która przez pokolenia otacza opiekę nad jej wyglądem. Jak wspomina Rodzina: na przestani lat stał tam drewniany krzyż, później kapliczka murowana z czterema „oknami” w których zamontowano wizerunki Świętych.

W 2015 r została przeprowadzona gruntowna modernizacja wiekowej kapliczki. Zamontowano – przy tym przywrócono pierwotny jej wygląd – wizerunki Świętych Patronów w czerech oknach. 
W centralnym oknie wizerunek: Świętej Rodziny – wzór i wsparcie dla zamieszkałych miejscowych i okolicznych rodzin; od strony domów mieszkalnych i pól uprawnych: Św. Izydor Oracz – patron rolników oraz Św. Agata – chroniąca domostwa i pola od klęsk żywiołowych; od strony ruchliwej drogi asfaltowej: Św. Krzysztof – patron kierowców i użytkowników ciągu komunikacyjnego.

Wsparcie przy remoncie – jako Dobra Wspólnego – okazali Mieszkańcy Płyćwi.

Warto wspomnieć, że poświęcenia kapliczki w 1941 roku dokonał ks. Władysław Pawelczak (z tej uroczystości zachowało się zdjęcie). Kapłan pochodzący z terenu Poznania, uciekał przed „gestapo”, a schronienie otrzymał w parafii Godzianów (16.VI.1941r.-22.I.1945r.), do której należy m. Płyćwia. Kapłan pełnił posługę duszpasterską oraz uczył w miejscowej szkole. Ksiądz Pawelczak, w okresie letnim odwiedzał miejsce swojego schronienia jak zaprzyjaźnione Osoby z tamtego czasu. 
Ks. Władysław Pawelczak (ur. 1911r., św. kapł. 1939, zm. 2003r.) – Profesor nadzwyczajny prawa kanonicznego i profesor zwyczajny prawa cywilnego. 11-letni Rektor, wykładowca, budowniczy rozbudowy Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Pełnił wiele funkcji na rzecz kościelnej Metropolii Poznańskiej.

Lokalizacja kapliczki:

51.914646, 20.024600

Podziel się z innymi