Kapliczka pw. Matki Bożej Królowej Polski

Autor: Maciej Białkowski 

Kapliczka znajduje się w miejscowości Płyćwia (woj. Łódzkie). Została wybudowana wspólnymi siłami Mieszkańców w 1979 roku. Kapliczka jest usytuowana w centrum miejscowości. Obiekt sakralny jako wotum wdzięczności, za wybór kard. Karola Wojtyły na Papieża, który obrał imię Jan Paweł II; za nawiedzenie miejscowości w kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.
W 2014 roku została przeprowadzona w czynie społecznym gruntowna rewitalizacja kapliczki z czerwonej cegły. Modernizacja odbyła się w 35. rocznicę jej wybudowania oraz jako wotum wdzięczności za pontyfikat i kanonizacje papieża Jana Pawła II.

W kapliczce został odnowiony obraz Matki Bożej Jasnogórskiej oraz zainstalowane wizerunki z prośbą o wstawiennictwo Świętych: Św. Józefa – patron Rodzin oraz Mężczyzn, Św. Wojciecha – patron Polski, Św. Wiktorii – patronka diecezji Łowieckiej, Św. Katarzyny Aleksandryjskiej – patronka kolejarzy, gdyż przez miejscowość Płyćwia przebiega 1. w Polsce linia kolejowa i Mieszkańcy przez szereg lat kształtowali jej struktury, Św. Floriana – patron Strażaków , Św. Jana Pawła II – patron na współczesne czasy, Św. Beretty Molla – patron Rodzin oraz Kobiet oraz bł. ks. Jerzego Popiełuszki – patron Ludzi Pracy, a także zainstalowane 2 szt. podświetlanych witraży Patronów Parafii i Kościoła w Godzianowie: św. Stanisława i św. Rocha.

W godzinach nocnych kapliczka jest podświetlana, a z jej zwieńczenia dachowego rozpromienia ciemności nocy oświetlony krzyż. W okresie Bożego Narodzenia przy kapliczce pojawia się dekoracja lampek choinkowych. Instalowane są okolicznościowej flagi: żółto-biała, biało-czerwona, biało-niebieska; powiewała flaga z logo Światowych Dni Młodzieży organizowanych w Polsce.
W maju o godz. 19.00 przy kapliczce spotykają się Osoby: śpiewają maryjne pieśni oraz Litanie Loretańską, a na każdy dzień Maja jest przeznaczona intencja w której Osoby ofiarują modlitwę m.in. za budowniczych i ofiarodawców kapliczki, za mieszkańców z poszczególnych kolonii i sąsiednich miejscowości.

Lokalizacja kapliczki:

51.920726, 20.019421

Podziel się z innymi