Paweł Michalak

Kapliczka Dziękczynna Wzgórze Tumskie

Autor: Paweł Michalak

Figurka Matki Boskiej ustawiona jest na starym postumencie przeniesionym ze Wzgórza Tumskiego.

Figura jest nowa – stoi na terenie kościoła Świętego Ducha w Płocku zbudowanym w 1995 roku. Jednak postument to inna historia. Ufundował go lokalny przemysłowiec Stanisław Górnicki, na pamiątkę ocalenia, gdy przeprawiając się przez Wisłę, uniesiony przez krę, został uratowany dzięki modlitwie do Matki Bożej.

Na ścianie postumentu wyryto słowa modlitwy, kierowane do Matki Bożej:

„O Maryo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”

oraz informacje o fundatorach:

„Tę figurę wznieśli w roku 1886 małżonkowie Felicya i Stanisław Górniccy”.

Na przełomie lat 40. i 50. XX w. figurę w pierwotnej kapliczce zdemontowały władze komunistyczne. Dopiero w tym roku figura wraz z postumentem wróciła na Tumy na pierwotne miejsce.

Lokalizacja kapliczki:

52.559394794072205, 19.66763497086904

Podziel się z innymi