Zuzanna Luber

Kapliczka w Gilowicach

Kapliczka w Gilowicach

Kapliczka z polnego kamienia

Przy ulicy Zapolnickiej na Grapie, stoi kapliczka domkowa wymurowana z kamienia polnego. Nakryta jest blaszanym dwuspadowym dachem. Wewnątrz kapliczki do niedawna znajdowały się dwa obrazy i drewniany krzyż. W centralnej części kapliczki, na podwyższeniu, niczym na ołtarzyku, ustawiony był obraz Matki Bożej Rychwałdzkiej namalowany na płótnie.

Jest to dzieło żywieckiego malarza cechowego Antoniego Chrząstkiewicza z roku 1863. Malarz sygnował swój obraz na odwrocie malowidła. Matka Boża Rychwałdzka przedstawiona jest w kwiecistej – niezachowanej w Rychwałdzie sukience, nałożonej w XIX wieku na cudowny wizerunek. Przed obrazem stoi XIX – wieczny krzyż dzieło ludowego syncerza. W 2004 roku obraz został poddany gruntownej renowacji i i umieszczony w gilowickim kościele.

Zdaniem okolicznych mieszkańców kapliczka ta jest pamiątką po czasach gnębiących te ziemie. Ogólnie mówi się w Gilowicach, że cenny obraz z tej kapliczki powstał w czasie Powstania Styczniowego.

Podziel się z innymi