Roksana Krysztofiak

Przydrożny krzyż w Izdebnie

Przydrożny krzyż w Izdebnie

Krzyż na pozostałościach kościoła

W Izdebnie w gminie Rogowo znajduje się krzyż postawiony na pozostałościach kościoła Izdebskiego. Początek jego historii datuje się na przełom XIV i XV w. Ksiądz kanonik Marcin Izdebski zniósł nowy murowany kościół w stylu późnogotyckim. Nie był on jednak zupełnie wykończony i należycie przygotowany do spełnienia swej roli. Przyczyną były trudności materialne. Po pewnym czasie kościół znalazł się w opłakanym stanie. Starania o usunięcie tych zaniedbań podjął ks. proboszcz A. Zawadzki. Nie dały jednak one rezultatów. Niewykończona część świątyni zaczęła chylić się ku upadkowi. Należy nadmienić, że połowa świątyni była murowana, a połowa z drewna. Coraz częściej podnosiły się głosy, aby świątynię rozebrać. Parafianie bronili się jednak przed podziałem i włączeniem ich do Parafii Ryszewko, a później Parafii w Cerekwicy.

Już na początku XIX w. na skutek wielkiego zniszczenia nie mogły odbywać się tam nabożeństwa. Z braku miejscowego proboszcza pieczę nad parafią w Izdebnie sprawowali proboszczowie z Cerekwicy, Ryszewka i wreszcie z Rogowa. W 1832 r. władza kościelna zwróciła się do władz oświatowych na wyrażenie zgody na odprawienie jednej Mszy św. w miesiącu w szkole w Czewujewie. Taką zgodę uzyskała. W roku 1833 parafię Izdebno przyłączono do Rogowa. W skład parafii Izdebskiej wchodziły wsie: Izdebno, Wiewiórczyn, Grochowiska Księże, Czewujewo, Wola. Z kościoła Izdebskiego zaginęła ambona, konfesjonał, chrzcielnica, krzyże ołtarzowe i procesyjne, szaty liturgiczne. Jak wynika z dokumentów, zachowały się: kielich, monstrancja, wota, lichtarze, dwa dzwony, księgi od roku 1730.

Do dnia dzisiejszego nie wiadomo, gdzie wymienione powyżej naczynia się znajdują. Faktem jest, że już przed wojną świątynia zawaliła się, a w czasie wojny zostały rozebrane również mury. Na ruinach dawnej świątyni śp. ks. proboszcz Kazimierz Radzikowski dla upamiętnienia dawnej świątyni postawił krzyż, którego poświęcenie nastąpiło 16 maja 1976 roku. Na podstawie dekretu wydanego 12 sierpnia 1972 roku przez Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego utworzono parafię rzymskokatolicką pw. św. Wawrzyńca, diakona i męczennika w Czewujewie. Parafianie z Izdebna zostali przyłączeni do tejże parafii.

W maju 1993 roku mieszkańcy Izdebna postawili nowy krzyż w miejsce starego, który uległ zniszczeniu.

Podziel się z innymi