Paulina Łucja Iwanowska

Kapliczka w Wyrach

Kapliczka w Wyrach

Kapliczka z figurką aniołka

Gmina Wyry to dziś jedna z najstarszych gmin na Górnym Śląsku, tworzą ją dwie miejscowości: Wyry oraz Gostyń. Na skrzyżowaniu ulic, Dąbrowszczaków i Pszczyńskiej stoi niezwykła zabytkowa kapliczka z pierwszej połowy XIX w. przykryta dachem czterospadowym. Na dachu figurka aniołka, pod jego krawędzią płaskorzeźba „Oko Opatrzności”. We wnęce płaskorzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1828 r.

Kapliczka jest bardzo zniszczona, wnętrze niezabezpieczone. Babcia, kilka dni po naszej wycieczce dzwoniła do Urzędu Miasta w Wyrach, z informacją, że kapliczka nie jest zabezpieczona i ta piękna płaskorzeźba może stać się łupem złodziei. Kilka miesięcy potem, nic się nie zmieniło. Jak jest obecnie nie wiadomo. Może pojedziemy na wiosnę ponownie zobaczyć aktualny stan tej niezwykle ciekawej kapliczki.

http://gabi-ostatniaprosta. blogspot. com/2013/06/kapliczki-i-przydrozne-krzyze-w-wyrach. html

Więcej wiadomości o miejscowości cytuję ze strony Wyry:

Pierwsza wzmianka o miejscowości Wyry pochodzi z 1287 roku z dokumentu wystawionego przez księcia Mieszka Opolskiego, pana na Raciborzu, a dotyczącego dodatkowych uposażeń kościoła św. Wojciecha w mieście Mikołowie. Nazwa Wyry, czasem Wiry, w niezmienionej formie przetrwała do 1629 roku. W 1728 roku Książe Pszczyński z rodu Promniców zakupił większość ziemi w Wyrach. W tym czasie powstała potażarnia, cegielnia, kamieniołom i trzy młyny.

Początki górnictwa systemem odkrywkowym datuje się na rok 1770. Rok 1927 to początki przemysłu chemicznego. Wtedy to otwarto zakład produkujący tlen, azot i inne związki azotowe do wyrobu nawozów sztucznych. W czasie kampanii wrześniowej 1939 roku w Wyrach i Gostyni toczyły się jedne z najcięższych na terenie województwa śląskiego walki z wojskami hitlerowskimi.

Podziel się z innymi