Paulina Łucja Iwanowska

Krzyż w Leśniakach

Krzyż w Leśniakach

Historia krzyża – Leśniaki

Historia krzyża znajdującego się we wsi Leśniaki, rozpoczyna się tragiczną śmiercią człowieka. Mieszkańcy chcąc upamiętnić to zdarzenie oraz oddać hołd zmarłemu, wznieśli prowizoryczny krzyż. Po wielu dziesięcioleciach drewno, z którego powstał krzyż wysłużyło się. Z tego też względu w roku 1954 dwaj mieszkańcy wsi Leśniaki, Józef Nalewajka i Józef Janowski zrobili nowy krzyż i postawili w miejscu starego.

Dziś jest 30 kwietnia 2011 rok. Dzień, w którym powstał trzeci krzyż również w tym samym miejscu. Fundatorem krzyża jest Książek Zdzisława i Daniel. Nowy krzyż został zrobiony przez Daniela Książek w intencji, która znana jest tylko Panu Bogu. Leśniaki – kolonia sołecka o charakterze ulicówki w gminie Konopiska w powiecie częstochowskim w województwie śląskim, nad rzeką Konopką.

Leśniaki znajdują się na terenie Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą. W pobliżu tej miejscowości znajduje się użytek ekologiczny Jeziorko. Ma on 2,50 ha. W 1997 r. został objęty ochroną. Celem jego była ochrona zbiorowisk torfowiskowych. Występują tu rzadkie gatunki roślin np.:  rosiczka okrągłolistna, wełnianka wąskolistna,bagno zwyczajne, borówka bagienna. Jest to teren lęgowy dla ptactwa wodnego np.: czapli, kaczek.

W odległości ok. 5 km na południe od Leśniaków w lesie znajduje się rezerwat przyrody Rajchowa Góra. O powierzchni 8,20 ha. Utworzony został w roku 1959 dla ochrony stanowiska naturalnego lasu mieszanego. Znajdują się tam ponad 120-letnie sosny, buki i dęby.

Podziel się z innymi