Paulina Łucja Iwanowska

Boża Męka w Boronowie

Boża Męka w Boronowie

Boża Męka z końca XIX w.

Boronów – Boża Męka z 1895 r.

Kościół NMP Królowej Różańca świętego w Boronowie z 1611 r. to zabytek klasy zero. Jest to najstarszy drewniany kościół na Śląsku zbudowany na planie krzyża greckiego. Fundatorem kościoła był hrabia Andrzej Dzierżanowski herbu Gozdawa, właściciel Boronowa. Oprócz 2-kondygnacyjnego ołtarza głównego znajdują się w nim także 4 ołtarze boczne, a większość obiektów sakralnych znajdujących się obecnie w kościele pochodzi z XVII i XVIII . Wokół kościoła rozciąga się cmentarz z drewnianym płotem oraz brama cmentarna z XVII wieku. Tuż przy niej Boża Męka z 1895 r.

Lud nasz stawiał krzyże z Bożą Męką na podziękowanie Bogu na intencję uśmierzenia zarazy morowej, za podźwignięcie z ciężkiej niemocy, na pamiątkę jubileuszu, , cholery, a nawet pomorku bydła, jako klęski, uważanej za karę bożą. Również pogrzeb samobójcy zwykle się dopełnia na ustroniu lub rozdrożu, pod Bożą-męką, a nie na cmentarzu poświęconym; stąd gdy mowa o śmierci jakiego złego człowieka, słyszymy wyrażenie: Niewart, aby go nawet pod Bożą-męką grzebano. Na gościńcach i drogach więcej uczęszczanych, dziady i baby żebrzące pod Bożą-męką siadywały, śpiewając pieśni kantyczkowe i wzywając przechodniów do udzielenia im wspomożenia. Nie znam historii powstania tej Bożej męki, mimo szukania informacji na jej temat.W każdym razie inskrypcja na postumencie brzmi.

Któryś cierpiał za nas

Rany, Jezu Chryste zmiłuj

Się nad nami

1895

Informacje o wsi:

Wieś Boronów leży w południowej Polsce, na krańcach Górnego Śląska (w jego północnej części, na terenie powiatu Lublinieckiego, wchodzącym w skład Śląska Białego). W skład obecnej Gminy Boronów wchodzą również przysiółki sołectwa: Doły, Cielec, Sitki, Dębowa Góra, Hucisko, Grojec, Mzyki i Szklana Huta, Zumpy, (od nazwy „sumpen”, czyli bagna). Ponieważ przez Boronów przepływają dwie rzeki: Leńca i Liswarta (dorzecze Warty) przez wieki wyżłobiły nieckę, w której osadzona jest główna wieś Boronów. Jedynie Zumpy, Cielec, Sitki i Szklana Huta znajdują się ponad poziomem morza.

Pierwsze wzmianki o Boronowie pochodzą z około 1341 roku z dokumentu Kazimierza Wielkiego, dotyczącego regulacji granicznych. Jednak wykopaliska archeologiczne świadczą, iż życie tutaj toczyło się znacznie wcześniej.

Podziel się z innymi