Paulina Łucja Iwanowska

Kapliczka w Boronowie

Kapliczka w Boronowie

Kapliczka w pobliżu kościoła

Boronów – Kapliczka św. Jana Nepomucena w pobliżu kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego z  XVIII w.

Przy alejce prowadzącej do drewnianego kościoła stoi drewniana  kapliczka św. Jana Nepomucena z ostrołukowymi drzwiami pochodząca z końca XVIII wieku. Wewnątrz drewniana polichromowana rzeźba JN z XIX wieku, z nowym krzyżykiem w ręku, w czapce, w statycznej pozie.Zdjęcie świetego robione przez szybkę ,ponieważ kaplica była zamknięta. Kaplica  znajdowała się ona pierwotnie w pobliskiej wiosce o nazwie Zumpy. Kapliczka dawniej stała niedaleko dzisiejszej lokalizacji lecz przy samej drodze, a w 2002 roku przeniesiono ją na obecne miejsce. Odnawiana w latach 1890 i 1936.

Górnoślązacy lubią Jana Nepomucena – stawiane są ciągle nowe figury i kapliczki, odtwarzane są ukradzione figury, odbywają się pielgrzymki i uroczystości nepomuckie. Prezentowana tu kaplica pochodzi z końca XVIII wieku, jest zbudowana z drewna i pokryta gontami. Wewnątrz znajduje się stara, drewniana figura patrona. Kapliczka była odnawiana w latach 1890 i 1936. W roku 2002 przesunięto ją na obecne miejsce, wcześniej stała przy drodze. Wtedy też ustawiono ją na betonowej podmurówce.

Na terenie parafii znajduje się ponad 30 kapliczek i krzyży przydrożnych. Kilka z nich to obiekty zabytkowe, jak kapliczka św. Jana Nepomucena w Dębowej Górze, kapliczka Trójcy Świętej w dzielnicy Zamoście, kapliczka św. Barbary w dzielnicy Piasek, niegdyś umiejscowiona w Zumpach, gdzie mieściła się kopalnia rud żelaza.

Znaczna część kapliczek ma charakter kapliczek dziękczynnych i stawiana była np. na własnych posesjach przez mieszkańców. Kapliczkami w Dębowej Górze opiekowali się mieszkający w pobliskich lasach pustelnicy. Jeden z tychże pustelników odbył w połowie XVIII wieku pielgrzymkę do Rzymu, skąd przyniósł do kościoła w Boronowie święte relikwie. W roku 1750 Kuria Rzymska wystawiła dokument potwierdzający to wydarzenie.

Kapliczki znajdujące się w Boronowie są miejscami, przy których corocznie prowadzona jest procesja Bożego Ciała. Ze względu na dużą liczbę kapliczek, jak i kształt wioski, będącej wielodrożnicą, trasa procesji jest co roku inna.

Ziemia Boronowska położona jest w północno-zachodniej części województwa śląskiego, w powiecie lublinieckim. Rozciąga się ona na południowych krańcach Garbu Herbskiego,poprzecinanego w tym miejscu dolinami Górnej Liswarty i Leńcy. Krajobraz tej okolicy jest falisty. Sam Boronów jest położonyw kotlinowatym zagłębieniu. Przez miejscowość tą przebiega linia kolejowa Górny Śląsk – wybrzeże, w tym miejscu krzyżują się również drogi krajowe Herby – Katowice i Koszęcin – Częstochowa. Boronów jest oddalony od Lublińca o niespełna 20 km, 23 km od Częstochowy i około 30 km od Tarnowskich Gór.

Podziel się z innymi