Paulina Łucja Iwanowska

Krzyż w Jaśkowicach

Krzyż w Orzeszu-Zgoniu

Boża Męka pośród lip

Krzyż – Boża Męka z 1867 r. pomiędzy dwiema lipami przy ulicy Sadowej w Orzeszu-Zgoniu.

Na postumencie inskrypcja:

Na pamiątkę tej krwawej

Ofiary Jezusa Chrystusa i 

odkupienia Świata

Wystawiono R. P. 1867.

Z boku tabliczka z informacją o fundatorze, którym był Jakub Kret. Górna część podstawy jest najwyższa. Na jej froncie prostokątna płycina. W niej relief z hostią w kielichu, a poniżej inskrypcja:

Racz Panie Boże Imiona

Fundatorów do Księgi

żywota zapisać.

Figury: Po bokach cokołu, na gzymsie podstawy, dwie figury. Przy prawym boku cokołu Matka Boża z przechyloną głową i dłońmi splecionymi na piersiach. Po drugiej stronie św. Jan Ewangelista z prawą ręką na sercu, spoglądający w górę, na krzyż. Fachowe informacje o krzyżu zaczerpnęłam ze strony http://www.przydrozne.eu/strony/mikolow/k_mikolow_karta_kb141.html

Panu Jackowi Kuczowicowi chcę serdecznie podziękować za cenne wiadomości, informacje. Jest skarbnicą a raczej skarbnikiem wiedzy o górnośląskich krzyżach i kapliczkach. Wiele się od niego nauczyłam, będąc gościem na jego portalu http://www.przydrozne.eu/

Powracam do tej niezwykłej urody Bożej Męki. Przydrożne krzyże i kapliczki stawiano w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących drzew. Wśród nich przeważały lipy i dęby. Lipa w wielu kulturach była czczona jako święte drzewo. W wielu przekazach folklorystycznych przy lipie lokowane są święte źródełka. Uważano też że w lipę nie uderza piorun, lipa ma lecznicze kwiaty,jest symbolem środka wszechświata oraz siedzibą cudownych mocy. Poza tym przynosi szczęście a drogą obsadzoną lipami szedł św. Wojciech w czasie misji wśród pogańskich Prusów. Lipa udzieliła też schronienia Jezusowi oraz Maryi podczas ucieczki do Egiptu. Fotografujemy ten piękny krzyż z babcią na cztery ręce.

Krótkie informacje o miejscowości Zgoń (niem. Zgoin) – dzielnica Orzesza położona na jego południowym krańcu. Ze wszystkich stron otoczona jest lasami. Wiadomości z Wikipedii Jako wieś komorną podległą panom pszczyńskim po raz pierwszy wymienia się Zgoń w XIV wieku. Obszar Zgonia stanowiła polana leśna, która była miejscem polowań właścicieli. Na terenie wsi znajduje się kilkadziesiąt krzyży i kapliczek przydrożnych. Co roku w maju parafianie gromadzą się przy nich, aby odprawić nabożeństwa majowe.

Może kiedyś uda nam się uczestniczyć w tej uroczystości.

Podziel się z innymi