Paulina Łucja Iwanowska

Boża Męka w Suszcu

Boża Męka w Suszcu

Boża Męka w otoczeniu cyprysów

Suszec to wieś gminna. Mieszkańcy kochają chyba kapliczki, bo na każdym kroku, podczas jazdy, wyłaniają się one jak zaczarowane. Jadąc z babcią skuterem, co chwilę zatrzymywałyśmy nasz pojazd, by kolejne piękne obiekty utrwalać od zapomnienia. Ten krzyż spotkałyśmy przy ulicy Szkolnej 103 , na parkingu przed kościołem pod wezwaniem Świętego Stanisława.

Boża Męka stoi w otoczeniu cyprysów.

Poniższe dane „techniczne”zaczerpnęłam z tekstu opartego  na podstawie: Świadectwa wiary i pamięci, Alojzy Kuś.

Krzyż ten powstał w 1866 roku. U góry widzimy postać Pana Jezusa, a poniżej Matkę Boską Bolesną. Krzyż posiada betonowy fundament, obłożony płytkami. Wykonany jest z kamienia, tynk – polichromia klejona. Fundator nieznany. Na początku krzyż stał przed bramą wejściową kościoła od strony południowej. Z inicjatywy byłego proboszcza ks. Mieczysława Jesionka przeniesiono go w obecne miejsce, ponieważ w 1950-1960 krzyż uszkodziły spłoszone konie z wozem. Takie wiadomości i inne można wyczytać z książki pana Alojzego  Kusia, który był wieloletnim sołtysem Suszca.Zaprezentował o mieszkańcom gminy swoją książkę.

Świadectwa wiary i pamięci. Suszeckie krzyże, kapliczki, groty i pomniki to pierwsza publikacja pana Kusia, ale już 14. w gminnej bibliotece dotycząca suszeckiej kultury i historii.

Świadectwa wiary i pamięci to bogato ilustrowana publikacja zawierająca dokładne opisy historii i wyglądu wszystkich 57 krzyży, kapliczek, grot i pomników sołectwa Suszec. Autor, by zdobyć informacje przeprowadził wywiady z 55 mieszkańcami (ich nazwiska znajdują się w publikacji). Opierał się też na swojej wiedzy. Marzeniem moim i babci jest skompletowanie takiej ilości zdjęć krzyży i kapliczek, zgromadzenia wiedzy na ich temat, by potem zrobić rodzinny album dla pokoleń w naszej rodzinie.

Podziel się z innymi