Paulina Łucja Iwanowska

Kapliczka na Czereśniowej Drodze

Kapliczka na Czereśniowej Drodze

Kapliczka św. Jana Nepomucena

Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny położona jest w powiecie rybnickim w południowo-zachodniej części województwa śląskiego. Miasto tworzą cztery dzielnice: Czerwionka, Leszczyny, Czuchów, Dębieńsko.

Czerwionka-Leszczyny ul. Czereśniowa.

Prezentowana kapliczka św. Jana Nepomucena z pierwszej połowy XIX w. stoi na początku pozostałości „Czereśniowej drogi” wiodącej niegdyś przez las do Rybnika w Leszczynach. Wzniesiona w stylu późnobarokowym, murowana o dachu dwuspadowym,pokryta gontem. Kilka lat temu została wyremontowana i straciła nieco z oryginalnego charakteru. Wewnątrz kaplicy znajduje się pochodząca także z XIX w. figura św. Nepomucena, popularnego na Śląsku czeskiego świętego.

W ikonografii święty przedstawiany jest w stroju kapłańskim, w sutannie, rokiecie, birecie. W ręku palma męczeńska; niekiedy trzyma palec na ustach, symbol zachowanej tajemnicy. Jego atrybutami są: klucz, książka, kłódka, krzyż w ręce, zapieczętowany list, most (z którego został zrzucony), pieczęć, wieniec z pięciu gwiazd (w środku napis tacui – milczałem), woda, zamek. Leszczyński św. Nepomucen, jak widać na zdjęciu, w rękach trzyma krzyż. Kaplica ze świętym stoi zgodnie z tradycją na rozwidleniu dróg, bowiem według tradycji ludowej był świętym, który chronił pola i zasiewy przed powodzią, ale również i suszą. Dlatego figury Jana Nepomucena (nepomuki) można spotkać jeszcze dzisiaj przy drogach w sąsiedztwie mostów, rzek, ale również na placach publicznych i kościelnych oraz właśnie na skrzyżowaniach dróg.

Przez miejscowość Leszczyny, wiedzie 2 km ścieżka przyrodniczo-historyczna „Wśród leszczyn i śladów Bartelta”. Obfituje w ciekawostki przyrodnicze i pomniki przyrody, zapoznaje z fauną i florą charakterystyczną dla naszego regionu. Nazwa ścieżki pochodzi od nazwy krzewu rosnącego pospolicie w miejscowości czyli leszczyny zwyczajnej oraz nazwiska właściciela i dobrego gospodarza leszczyńskiego majątku.

Ścieżka powstała z inicjatywy Ruchu Autonomii Śląska i Starostwa Powiatowego w Rybniku, przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Podziel się z innymi