Paulina Łucja Iwanowska

Kapliczka w Wyrach

Kapliczka w Wyrach

Kapliczka na pagórku

Gmina Wyry to dziś jedna z najstarszych gmin na Górnym Śląsku, tworzą ją dwie miejscowości: Wyry oraz Gostyń.

Na skrzyżowaniu ulic Słonecznej i Dwór, naprzeciw starej części miejscowego cmentarza, gdzie pochowanych jest m.in. ok. 88 żołnierzy Wojska Polskiego, poległych w bitwie na linii Wyry-Gostyń, w dniach 01-02.09.1939 roku i przy drodze prowadzącej do zabudowań dawnego dworu, stoi niewielka, murowana, otynkowana, wzniesiona na planie zbliżonym do kwadratu, w stylu raczej ludowym, na niewielkim pagórku, przekryta nowym, dwupołaciowym daszkiem (po renowacji), pokrytym współczesną dachówką ceramiczną koloru czerwonego, kapliczka.

W jej froncie widoczna jest wnęka, w której umieszczono figurkę Matki Boskiej z rozłożonymi dłońmi, ale nie wiadomo, czy jest to figurka współczesna, czy wykonana przez jakiegoś artystę. Jak donoszą „źródła”, pierwotnie we wnęce znajdowała się płaskorzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem; co się z nią stało, tego „źródła” nie podają. Chyba, że…., została przeniesiona do kapliczki położonej na skrzyżowaniu ulic Dąbrowszczaków z Pszczyńską. Nad wnęką otoczonej opaską, „osadzony” jest krzyż, jakby przypominający trójlistny. Wnęka jest okratowana i podobnie jak opaska wraz z krzyżem, pomalowana na kolor niebieski, może dlatego, że „płaszczyk” Matki Boskiej jest tego koloru. Wokół figurki stoją doniczki z kwiatami, a przed nią 2 znicze, co ozdabia wnętrze wnęki.

Jest to jedna z kapliczek, którą można sobie otworzyć i przyjrzeć się wnętrzu bliżej. „Źródła” milczą także na temat fundatora kapliczki, ale jeśli stoi ona niedaleko zabudowań dawnego dworu, to możliwe jest, że mógł ją ufundować jego właściciel, bo miejscowy kościół, wybudowano dopiero po roku 1922

http://gabi-ostatniaprosta.blogspot.com/2013/06/kapliczki-i-przydrozne-krzyze-w-wyrach.html

Więcej wiadomości o miejscowości cytuję ze strony Wyry:

Pierwsza wzmianka o miejscowości Wyry pochodzi z 1287 roku z dokumentu wystawionego przez księcia Mieszka Opolskiego, pana na Raciborzu, a dotyczącego dodatkowych uposażeń kościoła św. Wojciecha w mieście Mikołowie. Nazwa Wyry, czasem Wiry, w niezmienionej formie przetrwała do 1629 roku. W 1728 roku Książe Pszczyński z rodu Promniców zakupił większość ziemi w Wyrach. W tym czasie powstała potażarnia, cegielnia, kamieniołom i trzy młyny. Początki górnictwa systemem odkrywkowym datuje się na rok 1770.Rok 1927 to początki przemysłu chemicznego. Wtedy to otwarto zakład produkujący tlen, azot i inne związki azotowe do wyrobu nawozów sztucznych. W czasie kampanii wrześniowej 1939 roku w Wyrach i Gostyni toczyły się jedne z najcięższych na terenie województwa śląskiego walki z wojskami hitlerowskimi.

Fachowy opis kapliczki ze strony:
http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/38608,wyry-kapliczka-przy-miejscowym-cmentarzu-z-ok–xix-wieku.html
Podziel się z innymi