Mikołaj Bernaczyk

Kapliczka w Drwęsie

Kapliczka w Drwęsie

Kapliczka przy polnych drogach

Wybudowana przy polnych drogach w miejscowości Drwęsa.

Kapliczkę zaprojektował mój kochany Dziadek a wykonał Wuj Bartek.

Podziel się z innymi