Martyna Kapusta

Kapliczka w Jaśkowicach

Kapliczka w Jaśkowicach

Kapliczka z obrazami

Kapliczka znajduje się w miejscowości Jaśkowice (gmina Skawina, powiat krakowski). Została wzniesiona pod koniec XIX wieku. Zbudowana na rzucie prostokąta, murowana z cegły i otynkowana, dach kryty blachą. Na szczycie ośmioboczna wieżyczka z namiotowym daszkiem zwieńczonym żelaznym krzyżem. W szczytach bocznych ścian znajdują się obrazy: z jednej strony – Matki Boskiej Bolesnej, z drugiej – Chrystusa z Sercem Gorejącym. Do środka prowadzą drewniane drzwi. Wnętrze nakryte jest sklepieniem klasztornym, a nad ołtarzem obraz przedstawiający Pietas Domini. Na mensie umieszczone są dwie drewniane tablice malowane olejno przedstawiające anioły oraz figurę Matki Boskiej. Ściany udekorowane są w kolorze srebrnym.

Dawniej przy kapliczce odbywały się plenerowe odpusty na uroczystość Matki Boskiej Anielskiej.

Podziel się z innymi