Kapliczka w Dankowicach Drugich

Autor: Marcin Pyzik

Urzekającą swym pięknem, zabytkową, podworską kapliczkę pw. Św. Jana Nepomucena można spotkać w Dankowicach Drugich (gmina Krzepice w powiecie kłobuckim w woj. Śląskim).

Kapliczka została zbudowana w 1843 roku na planie kwadratu. Dół kapliczki jest do połowy murowany, otynkowany, ze skarpami na rogach. W części murowanej znajdują się trzy okna, zakończone są półokrągłym łukiem, a czwarte jest zamurowane. W niedużym wnętrzu kapliczki posadowiona jest rzeźba św. Jana Nepomucena.

Ponad częścią murowaną przykrytą gontowym daszkiem widnieje drewniana wieżyczka zakończona baniastym hełmem, a tuż ponad nim toczona kula sferyczna zakończona kutym krzyżem i chorągiewką z inskrypcją „Rok 1843”. W przeźroczu wieżyczki znajduje się żeliwny dzwon z inskrypcją „Panki 1843” i dwa krzyżujące się młotki symbolizujące nieistniejącą, pobliską hutę w Pankach.

Kapliczka posadowiona jest na obszarze dawnych posiadłości dworskich, na terenie dawnego parku podworskiego. W dawnych czasach w jej pobliżu stały dworskie czworaki, stajnie, brogi i stodoły, niestety uległ zniszczeniu tak jak i dwór.

Jak głosi legenda dziedzic Dankowic przywiózł z pobliskiego Śląska pięknego rasowego barana. Pewnego dnia barana ukradł i zabił chłop pańszczyźniany Jan z Dankowic. Gdy sprawa wyszła na jaw rozgniewany dziedzic kazał złapać chłopa, wychłostać i zakuć w dyby, po kilku dniach ciężko pobity chłop zmarł. Po latach męczeńskiej śmierci Jana, miejscowi wieśniacy wybudowali kapliczkę w miejscu dawnego pręgierza. Jak wspominają dawni mieszkańcy Dankowic, dzwon kapliczki wzywał ich dziadków do pracy na pańskim, kto nie zdążył na 6 rano dostawał baty.  Inne podanie głosi, że koło kapliczki doszło do potyczki między powstańcami a Kozakami w roku 1863.

Na przełomie czerwca i lipca 2016r. odbył się generalny remont podworskiej kapliczki Św. Jana Nepomucena. Dzięki staraniom lokalnej społeczności wykonano izolację ścian, odwodnienie, wymieniono pokrycie dachowe, odnowiono elewację.

Kapliczka jest wizytówką Dankowic istotnym czynnikiem budowania lokalnej tożsamości łączącym przeszłość z teraźniejszością.

Podziel się z innymi