Kapliczka Charbice Górne

Działka na której stały i stoi obecny krzyż należała do rodziny Sobczaków, Jesionowskich, obecnie należy do Aldony Materowicz. Znajduje się ona pomiędzy drogami do Szydłowa i Madaj Nowych. Około roku 1934 Michał i Ewa Sobczakowie ufundowali kapliczkę murowaną z czterema okienkami na wszystkie strony świata. W środku figura Matki Bożej. Za kapliczką posadzono młode drzewko – lipę.

Kapliczka uległa zniszczeniu w czasie II wojny światowej w 1940r. Nowy krzyż ufundowali mieszkańcy Charbic Górnych w 1958r. Inicjatorami wszelkich poczynań byli Wiśniak Henryk i Różycki Franciszek. Przez GRN został przyznany do ścięcia dąb z parku w Szydłowie. Z drzewa tego dębu wyciosał krzyż Mrozowski Józef z synem Tadeuszem z Szydłowa przy udziale Gospodarzy z Charbic Górnych. 5 maja 1958r. ustawiono krzyż wraz z ogrodzeniem. Uroczystego poświęcenia dokonał ks. Proboszcz Bronisław Wesołowski. Krzyż ten był symbolem przywiązania do ziemi rodzinnej.

Dnia 7 maja 1978r. dokonano poprawy stanu krzyża. Krzyż został wkopany głębiej w ziemię przez Gospodarzy Charbic G. z udziałem sołtysa Zygfryda Różyckiego. Do lat 90 XX wieku mieszkańcy przy krzyżu żegnali zmarłych. 9 maja 2010 roku ks. Proboszcz Andrzej Chmielewski odprawił mszę świętą przy krzyżu jako kolejna z majowych na terenie parafii Kazimierz. 18 sierpnia 2015r. krzyż uchronił lasy na górze w Charbicach przed pożarem. Krzyż był wiekowy lecz nie zabytkowy. Jego ramiona naruszył ząb czasu, pilnie trzeba było go rozebrać. Dokonano tego dnia 4 lipca 2017r. a drzewo krzyża zostało spalone. Popiół z krzyża i kawałek drewna zostały wmurowane pod obecny krzyż.

28 lipca 2017r. ustawiono krzyż z profilu metalowego, dodatkowo został przymocowany korpus Chrystusa ze starego Krzyża. Następnie został obmurowany cegłą, ogrodzony i założono kostkę brukową. Poświęcenia dokonał ks. proboszcz Dariusz Graczyk.

Kto przechodzi i przejeżdża skłania głowę w miłym geście abyś następnym pokoleniom służył długo jeszcze.

Lokalizacja kapliczki:

https://goo.gl/maps/rMFzJvC7UC62

Podziel się z innymi