Joanna Polus

Kapliczka domkowa w Tłuczani

Kapliczka w przysiółku

Kapliczka tzw. domkowa w przysiółku Gorki w Tłuczani.

Przysiółek Gorki, zwany też Górkami, położony jest w północnej części wsi Tłuczań (gmina Brzeźnica, powiat wadowicki). W tym zakątku stoi przy drodze kapliczka zbudowana w 1904 r. na rzucie prostokąta. Fundatorem był miejscowy gospodarz – Stanisław Witek.

Budowla jest murowana i otynkowana, a całość nakryta dwuspadowym dachem krytym blachą. Ściany zwieńczone są profilowanym gzymsem. W szczycie kaplicy wnęka, w której umieszczono figurkę św. Antoniego Padewskiego. W prawej ręce święty trzyma chleb dla ubogich, a na lewej – Dzieciątko Jezus.

Po bokach kapliczki widać małe, przeszklone okienka. Do środka prowadzą drewniane, półkoliste drzwi. Kiedyś na ołtarzowej mensie znajdował się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Według miejscowej tradycji przed laty do kapliczki podążały w Dni Krzyżowe procesje z kościoła parafialnego.

Widoczne z daleka stare lipy otaczają koronami drzew to miejsce przydrożnej modlitwy.

Podziel się z innymi