Emilia Lamla

Figura św. Jana Nepomucena w Zabrzu

Figura św. Jana Nepomucena w Zabrzu

Figura przy cmentarzu

W samym centrum Zabrza znajdował się niegdyś zamek, przy którym stała figura świętego Jana Nepomucena. Podobno ufundował ją baron Wilczek w 1775 roku. Wraz z rozpoczęciem budowy huty Donnersmarcka w drugiej połowie XIX wieku zamek został zburzony, zaś figurę przeniesiono w 1894 roku na cmentarz przy ulicy Staromiejskiej. Legenda mówi, że postawiono ją w miejscu, w którym był najstarszy grób.

Rzeźba w stylu późnobarokowym wykonana została z kamienia. Postać świętego Jana w kontrapoście, z krucyfiksem w ręku, umieszczonona cokoliku z gzymsowaniem i rozetką. Na płycie postumentu znajduje się inskrypcja z chronostychem:

IN-VENI PATRIAM SEDE EX VLARE COACTUS

W tłumaczeniu znaczy to: W ojczyźnie tkwij, na wygnanie idź pod przymusem. W napis wpisana jest liczba 1775 (pisana cyframi rzymskimi). Z drugiej strony postumentu widnieje napis fundacyjny. Figury świętego Jana Nepomucena bardzo często stoją przy głównych placach, mostach i źródłach. Święty Jan Nepomucen był męczennikiem, został kanonizowany w 1729 roku.

Jest patronem dobrej sławy, tajemnicy spowiedzi i gwałtownej śmierci w wodzie.

Podziel się z innymi