Alicja Brożek

Figurka w Sosnowicach

Figurka w Sosnowicach

Figurka na skrzyżowaniu dróg

Figurka świętego Floriana w Sosnowicach.

Na skrzyżowaniu dróg w środku mojej miejscowości, czyli w Sosnowicach (w gminie Brzeźnica, w powiecie wadowickim), znajduje się Figurka świętego Floriana. Położona jest na wzgórku między lipami.

Zbudowana z piaskowca o trzech kondygnacjach. Zwieńczona jest kamiennym posągiem św. Floriana.

Na postumencie figury widnieje napis

„… Fóndatorowie Gmina Sosnowice proszą o westchnienie do Boga r. 1878…”.

Po trzech stronach we wnękach znajdują się płaskorzeźby. W ścianie frontowej znajduje się Matka Boska Różańcowa, św. Franciszek (w habicie,z krzyżem w ręku i księgą) i Pan Jezus upadający pod krzyżem. Z prawej strony widnieje św. Jakub, św. Piotr, a w dole – wizerunek Chrystusa. Z lewej strony św. Paweł, św. Rozalia z trupią czaszką oznaczającą symbol pokuty, św. Weronika z chustką, na której odbita jest twarz Chrystusa.

Większość tych świętych to imiennicy ważniejszych fundatorów. Patron kapliczki był męczennikiem z Lauriacum. Był on oficerem rzymskim. Zginął za wiarę utopiony w rzece Enns w górnej Austrii (ok. 304 r.). Można rozpoznać go po trzech atrybutach: zbroi rycerza rzymskiego, w ręku trzymanej chorągwi i naczynia z wodą, którą polewa płonący budynek.

Pod tą figurką odprawiane były majówki, przyozdabiano ją kwiatami i tak zostało do dziś.

Podziel się z innymi