Aleksandra Jamrozik

Krzyż w Zabrzu

Skromny krzyż w Zabrzu

Skromny krzyż na Franciszkańskiej

Krzyż na ulicy Franciszkańskiej w Zabrzu.

Przy ulicy Franciszkańskiej 1  w Zabrzu stoi przydrożny krzyż.  Został on tutaj przeniesiony w 1982 roku z ul. Niedziałkowskiego.

Pochodzi z 1890 roku i w porównaniu z innymi krzyżami jest bardzo skromny, bez żadnych zdobień. Na wysokim filarowym postumencie umieszczony jest prosty krzyż z kamienną figurą Chrystusa Ukrzyżowanego o charakterze ludowym. W płytkiej niszy postumentu znajduje się ukwiecona figura Matki Boskiej Fatimskiej, wstawiona tu w ostatnich latach.

W dolnej części postumentu widnieje cytat z Ewangelii św. Łukasza:

Ojcze, w Twoje ręce polecam Ducha mojego.

Podziel się z innymi