Aleksandra Grochal

Figurka Serca Pana Jezusa w Brzeźnicy

Figurka na rozstaju dróg

Figurka Serca Pana Jezusa w Brzeźnicy, powiat wadowicki

Na rozstaju polnych dróg w przysiółku Dębina w 1901 r. miejscowi gospodarze Maria i Franciszek Kasprowiczowie ufundowali kamienną figurkę Serca Pana Jezusa.

Inskrypcja wyryta u stóp Chrystusa ujęta jest w modlitewną prośbę fundatorów:

O słodkie serce Jezusa nie opuszczaj nas.

W dawnych czasach pobliska Wisła często nawiedzała okolicę wylewami, aż do momentu obwołania rzeki na początku XX w. Figura została poświęcona 15 kwietnia 1901 r. przez księdza Jana Szewczyka – proboszcza parafii Tłuczań, do której wówczas należał przysiółek Dębina.

Podziel się z innymi