Ryszard Twaróg

Kapliczka w osiedlu Na Koniec Kapliczka z figurką Serca Pana Jezusa Kapliczka słupkowa znajduje się na posesji Stefanii i Zygmunta Pierzchała w osiedlu Na Koniec. Ufundowana w 1940 roku przez Teresę Kaim, dla upamiętnienie tragicznej śmierci męża Jana, w czasie zwózki drewna. Na betonowym słupku posadowiona metalowa konstrukcja, oszklona, kryta czworobocznym daszkiem, zwieńczonym kopułką z [...]
Czytaj więcej
Maria Król

Kapliczka w osiedlu Golińskie Kapliczka na postumencie z płytek Kapliczka słupkowo-szafkowa znajduje się na posesji Urszuli i Tadeusza Kaimów przy drodze rzecznej Czeczotki - Brodki, w osiedlu Golińskie. Postawiona na dwuuskokowym postumencie z płytek. Ufundowana przez ww. właścicieli. Poświęcona w 2000 roku przez ks. Stanisława Bochniarza. Słupek w kształcie prostopadłościanu. Na ogzymsowanym słupku, szafka metalowa, [...]
Czytaj więcej
Ryszard Twaróg

Kapliczka w osiedlu Gwizdówka Kapliczka z drewnianym płotkiem Kapliczka słupkowo-szafkowa, stoi na posesji Danuty Wikar z osiedla Gwizdówka, przy drodze Zagrody. Ufundowana przez Jana Srokę z osiedla Gwizdówka w 1985 roku. W 2013 roku została przebudowana na metalową. Daszek dwuspadowy, kryty blachą, zwieńczony metalowym krzyżem. Ogrodzona drewnianym płotkiem. Wewnątrz figura gipsowa Matki Boskiej Majowej. Według [...]
Czytaj więcej
Maria Król

Krzyż na osiedlu Wikarówka Kamienny krzyż na rozstaju dróg Krzyż kamienny stoi na rozstaju dróg w osiedlu Chodniki, z pięknym widokiem na Łopień, Mogielicę, Chichoń i Ostrą pod olbrzymią, rozłożystą, uroczą lipą liczącą około 170 lat, na posesji Kazimierza Florka z osiedla Wikarówka. Prawdopodobnie na tym miejscu stał krzyż drewniany ufundowany w I poł. XIX [...]
Czytaj więcej
Ryszard Twaróg

Figura w osiedlu Markówka Figura Serca Jezusowego Figura Serca Jezusowego przy drodze głównej, na posesji Anny i Adama Sołtysów w osiedlu Markówka. Ufundowana w 1947 roku przez Szczepana Sołtysa (dziadka Adama). Poświęcona w 1948 roku. Płaskorzeźba wykonana z kamienia piaskowego przez Andrzeja Kwiatkowskiego. Posadowiona na prostokątnym, ogzymsowanym postumencie. Rzeźba przedstawia Pana Jezusa w postawie stojącej, [...]
Czytaj więcej
Maria Król

Kapliczka w osiedlu Markówka Granitowy krzyż Krzyż znajduje się na posesji Krystyny i Dariusza Banachów w osiedlu Sołtyse obok domu. Ufundowany w 1868 roku. W 2013 roku wykonano renowację. Na pierwotnym kamieniu położono betonowy postument i słupek na którym znajduje się granitowy krzyż z wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego. Intencja. Upamiętnienie zniesienia pańszczyzny w 1868 roku przez [...]
Czytaj więcej
Maria Król

Figurka w osiedlu Zieleńskówka Figurka z kamienia piaskowego Figurka stoi na posesji Janiny i Aleksandra Lisków w ogródku przed domem w osiedlu Zieleńskówka. Wzniesiona w 1942 roku przez Edwarda Szewczyka (ojca Janiny), wykonana z kamienia piaskowego przez Andrzeja Kwiatkowskiego na miejscu drewnianej figury z 1820 roku. Krzyż z wypukłą oprawą i płaskorzeźbami Chrystusa, Matki Boskiej [...]
Czytaj więcej
Ryszard Twaróg

Kapliczka w osiedlu Zapotocze Kapliczka wśród świerków Kapliczka słupkowo – szafkowa na posesji Teresy i Andrzeja Kęsków w osiedlu Zapotocze, wśród srebrnych świerków. Ufundowana w 1979 roku przez Stanisławę i Stanisława Bubulów na posesji Józefy i Stanisława Kwiatkowskich. Fundatorzy opuścili Słopnice, kapliczka pozostała jako pamiątki po ich pobycie. Miała być nicią łączącą ich z rodzinnymi [...]
Czytaj więcej
Maria Król

Kaplica w osiedlu Trybulcówka Murowana kapliczka domkowa Kaplica domkowa, murowana z cegły posadowiona na posesji Ireny i Stanisława Michałków w osiedlu Trybulcówka. Ufundowana w 1982 roku przez Stanisława Ślazyka (ojca Ireny). Daszek kryty dachówką, zwieńczony metalowym krzyżem. W szczycie dachu figurka Opatrzności Bożej i Pieta Limanowska. Wewnątrz kaplicy dwie figurki Serca Jezusowego, Matka Boża Niepokalanie [...]
Czytaj więcej
Maria Król

Kapliczka w osiedlu Czarna Rzeka Kapliczka wśród lip Kapliczka postawiona przy drodze Zaświercze - Chyszówki w osiedlu Czarna Rzeka, na posesji Andrzeja Młynarczyka, ufundowana w 1881 roku przez Michała i Reginę Kęska oraz Franciszka Pacha. Domkowa, kamienna, otynkowana, na planie prostokątna, z tyłu zaokrąglona, z wejściem od wschodu, zamkniętym półkoliście, drewnianymi jednoskrzydłowymi drzwiami, w górnej [...]
Czytaj więcej