Janina Biela

Na ziemi kłodzkiej Trasa Kłodzko - Bystrzyca Kłodzka. Nie mogę się powstrzymać, by w ślad za przesłaną ostatnio kapliczką poświęconą kłodzkiemu księdzu nie nadesłać urokliwej identycznej kapliczki znajdującej się na tej trasie. A zaznaczę, że znajduje się i trzecia tego typu. I pomimo, że nie udało mi się ustalić związku między nimi ich uroda zasługuje [...]
Czytaj więcej
Janina Biela

Kapliczka Andreasa Faulhabera Kotlina Kłodzka to niezwykle malowniczy zakątek Polski. Oryginalnych pięknych kapliczek i krzyży przydrożnych każdy spotka na swym szlaku wiele. I taką właśnie kapliczkę prezentuje załączona fotografia. Niezwykła jest historia postaci kłodzkiego księdza, któremu została poświęcona. Ta niespotykanej urody i wymowy kapliczka znajduje się przy starej drodze z Kłodzka do Bystrzycy Kłodzkiej. Stoi [...]
Czytaj więcej
Janina Biela

Gdzieś na Podlasiu Soce to chyba najbardziej pierwotna wieś na Podlasiu, które nazwano Krainą Otwartych Okien. To wieś bez asfaltowej drogi. To tu piękne snycerskie zdobienia chat przyciągają turystów. To miejsce gdzie zachowano tradycję i obyczaje, gdzie istnieje niczym niezmącona przyroda. To tu mówi się jeszcze do dziś językiem łączącym w sobie ukraiński, polski, białoruski [...]
Czytaj więcej
Mirosław Szostak

Kapliczka Przygórz W Brzegach zabytkowa kapliczka stoi na łące powyżej remizy ochotniczej straży pożarnej. Powstała prawdopodobnie w drugiej połowie XIX wieku. Być może powstała w intencji przodków obecnych jej opiekunów Jana i Katarzyny Wnęków. Zwana jako Przygórz, czy Przy Górkach, czy też Przy Wnękach. Jest wysoka na około 3 m wykonana z kamienia na planie [...]
Czytaj więcej
Mieczysław Borys

Kapliczka Matki Boskiej Brzemiennej Kapliczka Matki Boskiej Brzemiennej w Brzyskach góry umiejscowiona przy drodze gminnej 758, 80 m od skrzyżowania z drogą gminną 770 prowadzącą na górę Liwocz, gdzie znajdują się stacje Drogi Krzyżowej zaprojektowanej i wykonanej ręcznie w blasze miedzianej przez artystę metaloplastyka z pochodzenia Ormianina Aram Shakhbazyan. Na górze Liwocz znajduje się sanktuarium [...]
Czytaj więcej
Janina Biela

W Raszynie Raszyn pod Warszawą to miejsce naprawdę ciekawe. Wśród wielu ciekawostek w Alei Krakowskiej spotkamy i tę prezentowaną. Ta barokowa figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej wznoszącej oczy do nieba znajduje się przy samej szosie. Łatwo ją zauważyć. Czasami spotkać można osoby porządkujące, składające kwiaty. Widać, że miejsce jest w pamięci okolicznych mieszkańców. Figura została [...]
Czytaj więcej
Janina Biela

Na Świętokrzyskiej Ziemi Michniów. Na Ziemi Świętokrzyskiej spotkamy jedne z najpiękniejszych kapliczek przydrożnych jakie tak licznie w naszym krajobrazie występują. Ta prezentowana urzeka wspaniałymi umiejętnościami twórcy, który wykazał się niewątpliwym kunsztem artystycznymi. Kapliczka ta jest pięknym przykładem samorodnej sztuki ludowej. Płaskorzeźby wykonane w drewnie zdobią trzy strony odaszonego słupa. W centralnym miejscu, w środku, mamy [...]
Czytaj więcej
Janina Biela

Na Świętokrzyskiej Ziemi Michniów. Na Ziemi Świętokrzyskiej spotkamy jedne z najpiękniejszych kapliczek przydrożnych jakie tak licznie w naszym krajobrazie występują. Ta prezentowana urzeka wspaniałymi umiejętnościami twórcy, który wykazał się niewątpliwym kunsztem artystycznym. Kapliczka ta jest pięknym przykładem samorodnej sztuki ludowej. Płaskorzeźby wykonane w drewnie zdobią trzy strony odaszonego słupa. W centralnym miejscu, w środku, mamy [...]
Czytaj więcej
Andrzej Kozicki

Chęciny. Zapomniany krzyż Ten kamienny krzyż stoi u podnóża chęcińskiego zamku, tuż przy parkingu i ruchliwej drodze. Mimo to jego historia wydaje się stanowić nierozwikłaną zagadkę. Moje próby rozwikłania, wsparte pomocą chęcińskiego PTTK nie przyniosły rezultatu. Można więc jedynie domniemywać, że krzyż został postawiony w jakiejś intencji, lub też był to krzyż choleryczny (w XIX [...]
Czytaj więcej
Roman Jagoda

Kapliczka przy dworcu PKP Łódź Widzew Przed samym dworcem, przy dużej pętli dla wielu autobusów (po łódzku – krańcówce), otoczona za dnia setkami samochodów, których właściciele dojeżdżają do pracy w Warszawie, stoi niewielka kapliczka Maryjna. Frontem zwrócona jest w stronę torów kolejowych i peronów stacji Łódź Widzew. Z całą pewnością strzeże podróżujących koleją. Poświęcona jest [...]
Czytaj więcej