Paulina Dyluś

Kapliczka w Dankowicach Pierwszych Kapliczka rodziny Dylusiów Kapliczka w Dankowicach Pierwszych została wybudowana w 1927 roku przez Stanisława Dylusia przy drodze łączącej Dankowice z Krzepicami. Została wzniesiona jako wotum dziękczynne za opatrzność Boską i opiekę Matki Przenajświętszej nad rodziną. Po  wybudowaniu kapliczki mieszkańcy bardzo często spotykali się obok niej. Opieka nad kapliczką przekazywana jest z [...]
Czytaj więcej
Kacper Groń

Krzyż k. Tomaszowa Mazowieckiego Krzyż pradziadka Kapliczka została zbudowana w latach pięćdziesiątych. Pierwotnie kapliczka była drewniana, zbudowana przez młodzież ze wsi Zaborów II  koło Tomaszowa Mazowieckiego. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych  kapliczka uległa zniszczeniu. Mieszkańcy wsi postanowili w tym samym miejscu wybudować nową, lecz już murowaną kapliczkę. Jednak były to lata, w których nie można [...]
Czytaj więcej
Alicja Brożek

Figurka w Sosnowicach Figurka na skrzyżowaniu dróg Figurka świętego Floriana w Sosnowicach. Na skrzyżowaniu dróg w środku mojej miejscowości, czyli w Sosnowicach (w gminie Brzeźnica, w powiecie wadowickim), znajduje się Figurka świętego Floriana. Położona jest na wzgórku między lipami. Zbudowana z piaskowca o trzech kondygnacjach. Zwieńczona jest kamiennym posągiem św. Floriana. Na postumencie figury widnieje [...]
Czytaj więcej
Martyna Kapusta

Kapliczka w Jaśkowicach Kapliczka z obrazami Kapliczka znajduje się w miejscowości Jaśkowice (gmina Skawina, powiat krakowski). Została wzniesiona pod koniec XIX wieku. Zbudowana na rzucie prostokąta, murowana z cegły i otynkowana, dach kryty blachą. Na szczycie ośmioboczna wieżyczka z namiotowym daszkiem zwieńczonym żelaznym krzyżem. W szczytach bocznych ścian znajdują się obrazy: z jednej strony - [...]
Czytaj więcej
Katarzyna Sekuła

Kapliczka w Sosnowicach Kapliczka na pagórku Kapliczka znajduje się w centrum wsi Sosnowice (gmina Brzeźnica, powiat wadowicki) na pagórku obok Domu Strażaka. Stoi w otoczeniu starych lip. Zbudowana jest z piaskowca w formie kamiennego słupa. Została ufundowana przez mieszkańców wsi w intencji ochrony przed pożarami i klęskami żywiołowymi. Odnowiona w 1999 r. staraniem OSP Sosnowice. [...]
Czytaj więcej
Joanna Polus

Kapliczka w centrum Tłuczani Posąg z piaskowca Figura św. Jana Nepomucena w Tłuczani. W centrum wsi Tłuczań (gmina Brzeźnica, powiat wadowicki) przed budynkiem starej szkoły widoczna jest odnowiona figura św. Jana Nepomucena. Fundatorami byli Anna i Jan Kałużowie w 1932r. Posąg z piaskowca stoi na dwukondygnacyjnej słupowej podstawie osadzonej na schodkowym podłożu. Nad postacią świętego [...]
Czytaj więcej
Joanna Polus

Kapliczka domkowa w Tłuczani Kapliczka w przysiółku Kapliczka tzw. domkowa w przysiółku Gorki w Tłuczani. Przysiółek Gorki, zwany też Górkami, położony jest w północnej części wsi Tłuczań (gmina Brzeźnica, powiat wadowicki). W tym zakątku stoi przy drodze kapliczka zbudowana w 1904 r. na rzucie prostokąta. Fundatorem był miejscowy gospodarz - Stanisław Witek. Budowla jest murowana [...]
Czytaj więcej
Magdalena Brania

Krzyż na skraju lasu Krzyż przy Pomniku Amerykańskich Lotników Krzyż przy Pomniku Amerykańskich Lotników w gminie Brzeźnica, powiat wadowicki. Na skraju lasu Zygodowic (gmina Brzeźnica, powiat wadowicki), gdzie łączą się granice kilku miejscowości: Zygodowic, Wyźrału i Tluczani, znajduje się pomnikowy obelisk i krzyż poświęcony wojennej tragedii. Inskrypcja  na płycie podaje: W tym miejscu 13 IX [...]
Czytaj więcej
Magdalena Brania

Figura w Tłuczani Figura św. Jana Nepomucena Figura św. Jana Nepomucena w Tłuczani w gminie Brzeźnica, powiat wadowicki. W  centrum  wsi Tłuczań (gmina Brzeźnica, powiat wadowicki) przed  budynkiem  starej  szkoły  widoczna  jest  odnowiona  figura  św. Jana  Nepomucena. Fundatorami  byli  Anna  i  Jan  Kałużowie  w  1932 r. Nad  postacią  świętego  jest blaszany baldachim  wsparty  na  metalowych  [...]
Czytaj więcej
Jolanta Kowalczyk

Kapliczka w Bęczynie Figura Najświętszej Maryi Panny Różańca Świętego Kapliczka stoi na skrzyżowaniu dróg w Bęczynie, gminie Brzeźnica. Na trzystopniowym postumencie wzniesiona jest trzykondygnacyjna figura. Na dolnej części widnieje inskrypcja: Na chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego i uczczenie Najświętszej Panny Różańca świętego Na środku namalowana jest postać Pana Jezusa, który w lewej ręce trzyma [...]
Czytaj więcej