Jakub Błaszczyk

Kapliczka przy Trakcie Częstochowskim Kapliczka położona jest przy drodze leśnej zwanej Traktem Częstochowskim, którą licznie podróżują pielgrzymi zmierzający na Jasną Górę z terenów Wielkopolski. Kapliczka zlokalizowana jest w lesie (Nadleśnictwo Wieluń, leśnictwo Ożarów) w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej relacji Skomlin - Praszka, nieopodal doliny rzeki Prosny w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Prosny. Jest to drewniana [...]
Czytaj więcej
Aleksandra Karaś

Kapliczka z historią Kapliczka, która ma już swoją historię. Jak pamiętają mieszkańcy kapliczka była już przed drugą wojną światową. Po wojnie została spalona. Ludność okolicznych wsi postawiła małą skrzynkę ze św. Antonim, która stała na betonowym słupie gablota z daszkiem uwieńczona krzyżem. Ok 1 kilometra od niej znajduje się droga krzyżowa wykonana przez nieznaną osobę [...]
Czytaj więcej
Dominika Sobala

Przedwojenna kapliczka leśna Kapliczka znajduje się w Gniewczynie Trynieckiej (gmina Tryńcza, woj. Podkarpackie). Znajduje się niedaleko szosy przy współczesnym stadionie. Ścieżka prowadząca od kapliczki miała zupełnie inny kierunek niż w dzisiejszych czasach. Przez częste wylewy Wisłoka tor ścieżki zmienił się. Pod koniec XIX w. podczas powstania styczniowego zamordowano w tym miejscu żołnierzy i postawiono tam [...]
Czytaj więcej
Nina Konieczny

Na Czystym Kapliczka umiejscowiona jest w Grodzisku Dolnym (gmina Grodzisko Dolne, województwo Podkarpackie), niedaleko zalewu Czyste. Znajduje się na skrzyżowaniu dróg leśnych z drogami polnymi, około 0,5 km od szosy. Dawniej na tym miejscu rosła rozłożysta sosna, z zawieszoną statuetką Matki Boskiej. W latach 1927-1928 dziewczyny przychodziły tam śpiewać majówki. Drzewo zostało jednak ścięte w [...]
Czytaj więcej
Hubert Antczak

Kapliczka Ujazd Późnogotycka figura Matki Bożej z Dzieciątkiem wykonana przez nieznanego autora w drewnie w początkach szesnastego wieku o wysokości 180 cm. Początkowo ustawiona była w kapliczce przy rozjeździe dróg w kierunku Wolborza i Będkowa. W 1953 przeniesiona została do barokowego kościoła i umieszczona została w niszy zachodniej kościoła. W 1996 poddano ją zabiegom konserwatorskim. [...]
Czytaj więcej
Radosław Pyzik

Kapliczka św. Jana Nepomucena Kapliczka św. Jana Nepomucena jest umiejscowiona przy brzegu rzeki Liswarty przy ulicy Piaskowej w Starokrzepicach. Kapliczka została zbudowana w 1912 roku w okresie budowy murowanego kościoła parafialnego w Starokrzepicach, który znajduje się w jej pobliżu. Jest to domkowa, murowana na planie prostokąta kapliczka w stylu romańskim, która została przykryta dwuspadowym dachem. [...]
Czytaj więcej
Radosław Pyzik

Kapliczka Matki Boskiej Częstochowskiej Kapliczka Matki Boskiej Częstochowskiej jest umiejscowiona w lewobrzeżnej części miejscowości Krzepice o historycznej nazwie Kuźniczka (gmina Krzepice, woj. śląskie). Została wybudowana w 1937 roku i jest drugą kapliczką pod tym wezwaniem w tej części miejscowości. Ten obiekt sakralny został zbudowany z cegły na planie prostokąta. Został otynkowany. Jest przykryty dachem z [...]
Czytaj więcej
Radosław Pyzik

Kapliczka Matki Boskiej Częstochowskiej Kapliczka Matki Boskiej Częstochowskiej jest usytuowana w lewobrzeżnej części miejscowości Krzepice o historycznej nazwie Kuźniczka (gmina Krzepice, woj. śląskie). Jej ostatni remont odbył się w 1995 roku. Kapliczka została zbudowana w 1890 roku z cegły na planie prostokąta. Budowniczym tego obiektu był Jan Łodziński. Do kapliczki prowadzi wybrukowany chodnik od strony [...]
Czytaj więcej
Radosław Pyzik

Kapliczka św. Jana Nepomucena Kapliczka św. Jana Nepomucena jest usytuowana nad brzegiem rzeki Bieszczy na ulicy Wieluńskiej w Krzepicach (gmina Krzepice, woj. śląskie). Kapliczka ma ciekawe położenie z uwagi na fakt, iż nieopodal znajduje się kościół i dawny klasztor, rozciąga się dolina zalewowa rzeki Liswarty oraz teren dawnego zamku. Obecną kapliczkę postawiono ok. 1991 roku. [...]
Czytaj więcej
Radosław Pyzik

Kapliczka św. Rocha w Zajączkach I Kapliczka św. Rocha zlokalizowana jest przy drodze powiatowej obok kościoła św. Franciszka z Asyżu w Zajączkach Pierwszych (gmina Krzepice, woj. śląskie). Kapliczka jest drewniana, na zewnątrz oszalowana deskami. Przykryta jest dachem gontowym. Od strony frontowej szczyt jest zwieńczony trójkątem z wydatnym okapem. Wewnątrz znajduje się wizerunek świętego Rocha - [...]
Czytaj więcej