Grażyna Niewiarowska

Kapliczka romska w Kłodawie W Kłodawie mieszka duża grupa Romów. Bardzo często Romowie w swoich ogródkach przed domami stawiają kapliczki bądź figurki Maryjne. Jednym z przykładów jest kapliczka u p. Zofii i Jana Brzezińskich przy ulicy Dolnej, która powstała z wdzięczności za uratowanie życia z wypadku samochodowego. Kapliczka została postawiona przed ok. 23 laty. Pani [...]
Czytaj więcej
Grażyna Niewiarowska

Krzyż w Dębinie, gm. Kłodawa Krzyż we wsi Dębina, gmina Kłodawa jest postawiony na prywatnym gruncie przy rozwidleniu polnych dróg. Obecny krzyż postawiony w 1998 roku to już trzeci z kolei postawiony na tym miejscu w zamian próchniejącego drewnianego krzyża. Pierwotny krzyż postawił Szczepan Gołębski na swoim gruncie w pobliżu domu po powrocie z 7-letniej [...]
Czytaj więcej
Grażyna Niewiarowska

Zapomniana kapliczka w Bierzwiennej Długiej-Kolonii Wieś Bierzwienna Długa-Kolonia może poszczycić się największą liczbą kapliczek i krzyży wśród sołectw w całej gminie Kłodawa (najmniej 10). Na załączonym zdjęciu jedna z najbardziej opuszczonych i zapomnianych kapliczka w miejscu dawnego domostwa p. Kowalewskich, opuszczonego ponad 50 lat temu przy polnej drodze prowadzącej tylko do pól. Widać, że czasami [...]
Czytaj więcej
Grażyna Niewiarowska

Kapliczka w Bierzwiennej Długiej-Kolonii Sołectwo Bierzwienna Długa-Kolonia, gmina Kłodawa. Duża, murowana kapliczka pobudowana w latach 50-tych XX wieku stoi na gruncie podarowanym przez Henryka Kwapińskiego. Materiał na budowę ofiarował Stanisław Walczak, który pracował za granicą, a wypłatę odebrał w cegle. Materiału wystarczyło na budynki gospodarskie i kapliczkę, a pobudowali mieszkańcy wsi. Kapliczkę poświęcił około 1958 [...]
Czytaj więcej
Grażyna Niewiarowska

Kapliczka w Dębinie Kapliczka w Dębinie, gmina Kłodawa położona jest tuż przy prywatnej posesji, w wydzielonej kwaterze w ogrodzeniu. W małym ołtarzyku za szkłem jest obecnie wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej. Na postumencie widnieje data 02-02-1946 r. Jest to data upamiętniająca tragiczne wydarzenie. Tuż po II wojnie dwóch chłopców znalazło niewybuch, który eksplodował i ranił dzieci. [...]
Czytaj więcej
Grażyna Niewiarowska

Kapliczka w Pomarzanach Fabrycznych Kapliczka w Pomarzanach Fabrycznych, gmina Kłodawa znajduje się naprzeciwko bramy wjazdowej SALVE do parku i obecnie ruin dworku i zabudowań gospodarskich rodziny Błędowskich. Feliks Błędowski był postępowym ziemianinem i założycielem zakładowej Straży Ogniowej złożonej z pracowników. Kapliczka powstała przed II wojną i prawdopodobnie jej fundatorem był właściciel majątku Feliks Błędowski. Kapliczka [...]
Czytaj więcej
Grażyna Niewiarowska

Kapliczka w Zbójnie Położona we wsi Zbójno, gmina Kłodawa murowana kapliczka jest zadbana i przyozdobiona. Zbudowana została w 1955 roku w miejscu niszczejącego krzyża, a odnowiona w 2012 roku. W głównym ołtarzyku jest figura Matki Bożej, (są jeszcze dwa boczne), całość zwieńczona krzyżem. Kapliczka jest ogrodzona, a przed nią placyk wyłożony kostką brukową. Dbają o [...]
Czytaj więcej
Grażyna Niewiarowska

Krzyż - kapliczka w Krzykosach Kapliczka znajduje się w sołectwie Krzykosy, gmina Kłodawa i pochodzi z końca XIX wieku. Kapliczka a raczej zdobiony krzyż na pobielonym postumencie znajduje się przy polnej, gruntowej drodze i doskonale wpisuje się w wiejski krajobraz. W podstawie znajduje się mały ołtarzyk z wizerunkiem anioła. Jest mało widoczna, wręcz zaskakuje swym [...]
Czytaj więcej