Roman Jagoda

Stara kapliczka w Bonarówce Autor: Roman Jagoda To z pewnością jedna z najstarszych kapliczek na terenach Zamieszańców. Niska, nieco przysadzista, jakby wrosła w ziemię. Takie właśnie kapliczki zaczęły pojawiać się na tych terenach na początku II połowy XIX wieku. Wydaje się być zrobiona z jednego bloku kamiennego. Widać to po mozolnie ale misternie wykutej wnęce. [...]
Czytaj więcej
Roman Jagoda

Zamieszańskie kapliczki w Krasnej Autor: Roman Jagoda Kontynuując temat Zamieszańców, tym razem o miejscowości Krasna. To kolejna wieś w gminie Korczyna na Podkarpaciu, której mieszkańcy w połowie lat 40-tych XX wieku zostali wyrzuceni z rodzinnych domów. Świątynie, kapliczki i nieliczne chałupy są po nich jedynym śladem, jedyną pamiątką. Są także symbolem ich etnicznej odrębności. A [...]
Czytaj więcej
Roman Jagoda

Kapliczki niemal bliźniacze Autor: Roman Jagoda Lutcza to wieś na Podkarpaciu w powiecie Strzyżowskim, w gminie Niebylec. To od wieków polska wieś, która sąsiadowała z terenami Zamieszańców. Na przykładzie tych dwóch kapliczek chciałem pokazać, że nie różnią się one zbytnio od kapliczek stawianych przez Zamieszańców i mają wiele wspólnych cech. Widać taki bowiem był trend [...]
Czytaj więcej
Roman Jagoda

Kapliczka w sercu Krainy Zamieszańców Autor: Roman Jagoda Węglówka to bardzo ciekawa wieś na Podkarpaciu w powiecie krośnieńskim, w gminie Korczyna. To serce krainy Zamieszańców. Od niepamiętnych czasów wydobywano tu ropę. Kiedyś zbierano ten surowiec z miejsc, w których wypływał samoczynnie i już w XVI wieku dostarczano go do Krosna, gdzie służył do celów oświetleniowych. [...]
Czytaj więcej
Adam Murawski

Nowa kapliczka w Gręblinie Autor: Adam Murawski Od 1997 r. we wsi Gręblin, w powiecie tczewskim możemy oglądać drugą kapliczkę Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia. Ta nietypowa kapliczka usytuowana jest w małym parku położonym przy drodze krajowej nr 91 w centrum wioski. Ma kształt przypominający część amfiteatru, w całości wykonana z kamienia i wraz z usytuowanym [...]
Czytaj więcej
Adam Murawski

Stara kapliczka w Gręblinie Autor: Adam Murawski Przy drodze krajowej nr 91 biegnącej przez środek wsi Gręblin w powiecie tczewskim znajduje się kapliczka z figurą Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia. Pochodzi z końca XVIII wieku. Jest zbudowana z czerwonej cegły w stylu neogotyckim. W dawnych czasach była to wiejska dzwonnica z umieszczoną w tylnej wnęce kamienną [...]
Czytaj więcej
Roman Jagoda

Oparówka. W Krainie Zamieszańców. Autor: Roman Jagoda Oparówka to wieś w powiecie Strzyżowskim na Podkarpaciu. Do połowy lat 40-tych XX wieku zamieszkana głównie przez Zamieszańców. W centralnym punkcie wsi piękna cerkiew greckokatolicka z 1912 roku (obecnie kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny). Jej remont i restauracja wnętrza właśnie dobiegła końca. Oprócz cerkwi we wsi wiele [...]
Czytaj więcej
Roman Jagoda

Ślady Zamieszańców w Czarnorzekach Autor: Roman Jagoda Czarnorzeki to wieś na Podkarpaciu w powiecie krośnieńskim, w gminie Korczyna. To jedna z wsi na terenie tzw. Zamieszańców. I przez przedstawicieli tej grupy etnicznej zamieszkana do połowy lat 40-tych XX wieku.Po nich zostały tu ślady ich kultury (wioska znana była jako silny ośrodek ludowego kamieniarstwa) jak i [...]
Czytaj więcej
Mirosław Szostak

Krzyż przy byłym klasztorze Autor: Mirosław Szostak W budynku, przed którym stoi krzyż od września 1935 roku do drugiej połowy lat 70 dwudziestego wieku mieściła się filia Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej. Ramiona krzyża wykonano ze słupów energetycznych... Słupy stały na placu, na którym wybudowano kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. O [...]
Czytaj więcej
Roman Jagoda

Kolumna Chrystusa Króla Wszechświata Autor: Roman Jagoda W Strachocinie (pow. Sanok), na masywnej kolumnie stoi figura Chrystusa Króla. Stoi na sporym kopcu a właściwie kurhanie, który zgodnie z tradycją łączony jest z najazdem Tatarów na wieś w 1624 roku. Tatarzy pod wodzą Kantymira Murzy napadli na wieś, złupili ją i całkowicie zniszczyli. Spłonął wtedy kościół, [...]
Czytaj więcej