Marian Olechnowicz

Wilkowo Stare - krzyż Autor: Marian Olechnowicz Miejscowość - Wilkowo Stare, gmina Poświętne, powiat białostocki, województwo podlaskie. Sytuacja - krzyż znajduje się przy rozwidleniu dróg, na posesji rodziny Sobocińskich. Ogrodzenie - żelazny czteroboczny 150x150 cm parkan jest osadzony na kamiennym fundamencie. Wysokość parkanu wynosi 100 cm. Podstawa krzyża jest kamienna, pomalowana białą farbą. Składa się [...]
Czytaj więcej
Marian Olechnowicz

Brzozowo-Chrzczony - krzyż Autor: Marian Olechnowicz Miejscowość - Brzozowo-Chrzczony, gmina Poświętne, powiat białostocki, województwo podlaskie. Sytuacja - krzyż znajduje się przy drodze z Poświętnego do Brzozowa Starego. Ogrodzenie - żelazny kwadratowy parkan jest osadzony na betonowym fundamencie oraz żeliwnych słupkach. Wysokość wykonanego współcześnie parkanu wynosi 100 cm. Żelazna konstrukcja jest pomalowana na kolor czarny ze [...]
Czytaj więcej
Marian Olechnowicz

Brzozowo Panki - krzyż Autor: Marian Olechnowicz Miejscowość - Brzozowo Panki, gmina Poświętne, powiat białostocki, województwo podlaskie. Sytuacja - krzyż znajduje się przy drodze powiatowej wiodącej z Poświętnego do Hodyszewa, ze skrzyżowaniem drogi gminnej wiodącej do wsi Brzozowo Panki. Ogrodzenie - żelazny sześcioramienny parkan jest osadzony na betonowym fundamencie. Wysokość parkanu wynosi 110 cm. Żelazna [...]
Czytaj więcej
Marian Olechnowicz

Brzozowo Stare - krzyż 2 Autor: Marian Olechnowicz Miejscowość - Brzozowo Stare, gmina Poświętne, powiat białostocki, województwo podlaskie Ogrodzenie - żelazny parkan jest osadzony na betonowym fundamencie. Jego wymiary: wysokość 80 cm, kwadrat 150x 150 cm. W ogrodzeniu znajduje się bramka. Żelazna konstrukcja jest pomalowana na kolor zielony. Powierzchnia w obrębie ogrodzenia jest wylana betonem. [...]
Czytaj więcej
Marian Olechnowicz

Brzozowo Stare - krzyż Autor: Marian Olechnowicz Miejscowość - Brzozowo Stare, gmina Poświętne, powiat białostocki, województwo podlaskie. Sytuacja - krzyż znajduje się na prywatnej posesji Stanisława Brzozowskiego, 10 metrów od drogi wiejskiej. Ogrodzenie - żelazny czworoboczny parkan jest osadzony na betonowym fundamencie. Wysokość parkanu wynosi 100 cm. Został postawiony równocześnie z powstaniem krzyża. Kolejne części [...]
Czytaj więcej
Bożena Ciesielska

Krzyż we wsi Radziochy Autor: Bożena Ciesielska Krzyż we wsi Radziochy Krzyż z pasyjką stoi na rozstaju dróg w miejscowości Radziochy. Jego lokalizacja jest łatwa, gdyż w tym miejscu krzyżują się drogi na Franciszkowo, Sarnowo i Bógzapłać, o czym informują nowe znaki drogowe. Dawniej stał tu krzyż drewniany, otoczony drewnianym płotkiem. Obecnie (2019 r.) stoi [...]
Czytaj więcej
Mirosław Szostak

Święty Jan Nepomonucen Autor: Mirosław Szostak Brzozowice-Kamień dzielnica Piekar Śląskich... To tu na wzniesieniu nieopodal skrzyżowania ulic Marii Skłodowskiej Curie i Jana Brzechwy stoi Święty Jan Nepomucen. Na cokole widnieje rok 1817 napisany cyframi rzymskimi. Należy się zatem domyślać że jest że jest to rok powstawiania figury. Na górnym Śląsku ten święty znany jest jako [...]
Czytaj więcej
Mirosław Szostak

Kapliczka Świętej Barbary Autor: Mirosław Szostak Budynek, który powstał na przełomie XIX i XX wieku pierwotnie pełnił rolę stacji transformatorowej obsługującej kopalnię Radzionkau Grube, potem Radzionków i na końcu Powstańców Śląskich. W 2001 roku po pracach adaptacyjnych zrobiono kapliczkę pw. Świętej Barbary. W środku znajduje się ołtarz z figurą patronki górników przeniesioną z byłej cechowni. [...]
Czytaj więcej
Adam Murawski

Gniew - Figura Św. Jana Nepomucena Autor: Adam Murawski Na terenie dawnego cmentarza przykościelnego, na północ od prezbiterium kościoła p.w. św. Mikołaja w Gniewie, od 1738 r. znajduje się ustawiona na bardzo wysokiej kolumnie zwieńczonej kapitelem, figura św. Jana Nepomucena. Wyróżnia się swoją bardzo ciekawą historią powstania. Gniewski św. Jan Nepomucen został wykonany nie jako [...]
Czytaj więcej
Roman Jagoda

Figura św. Jana Nepomucena we Wrocławiu Autor: Roman Jagoda Najpiękniejszą i najstarszą częścią Wrocławia jest bez wątpienia Ostrów Tumski. Przyciąga turystów swoimi zabytkami a są to najstarsze zabytki miasta bo Ostrów Tumski to zalążek Wrocławia. Na placu Kościelnym, przed gotycką kolegiatą św. Krzyża stoi pomnik z figurą świętego Jana Nepomucena. Pomnik powstał w latach 1730 [...]
Czytaj więcej