Jury konkursu

Zwycięzców Konkursu wybierze Jury, złożone z osób od wielu lat aktywnie działających na rzecz rozwoju polskiej kultury i edukacji.

fot-MJ

Przewodniczący Jury:

Przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego
Konferencji Episkopatu Polski

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Michał Janocha

Członkowie Jury

broniarz

Sławomir Broniarz

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Dariusz Blocher

Dariusz Blocher

Prezes Zarządu BUDIMEX S.A.

LEWKOWICZ

Krystyna Lewkowicz

Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH

fot-MNow

Ks. dr Mirosław Nowak

Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Warszawie

welnicki

Wojciech Wełnicki

wykładowca akademicki, filozof