Promuj razem z nami piękno naszej Ojczyzny!

Szanowni Państwo!

28 marca br. o godz. 12.00 w siedzibie Fundacji Grupy PKP przy ul. Szczęśliwickiej 62 w Warszawie odbył się wernisaż wystawy ,,Przydrożne Kapliczki”. Oto kilka zdjęć z tego wydarzenia.

Na wystawie zaprezentowane zostały fotografie nagrodzone podczas zeszłorocznej edycji konkursu ,,Przydrożne Kapliczki”. Zdjęcia przybliżyły odbiorcom różnorodność kapliczek znajdujących się na terenie całej Polski. Część z fotografii przedstawiała motywy kolejowe, co szczególnie zainteresowało pasjonatów tej dziedziny. Wystawa może się okazać początkiem poszukiwań nieznanych miejsc, które jeszcze nie zostały sfotografowane.

Drugą edycję z przyczyn niezależnych od Organizatorów rozpoczynamy 15.04.2018. Serdecznie zapraszamy do zaprezentowania innym swoich prac. Prace nadesłane od 01.01.2018 do 14.04.2018 zamieścimy po 15.04.2018, w ciągu 7 dni od daty nadesłania pracy.

Wraz z drugą edycją naszego konkursu wprowadzamy nieco zmian, między innymi aktualizowana i na bieżąco udoskonalana mapa kapliczek.

Na mapie wyróżniono trzy typy obiektów:

Kapliczki, oznaczone ikoną , figury, oznaczone ikoną i krzyże, oznaczone ikoną .

Filter by

Spotkałeś kapliczkę? Sfotografuj ją, poszukaj piękna jej wyglądu pośród krajobrazu w którym się znajduje.

Weź udział w naszym konkursie! Czekamy na Ciebie!

Aktualności

Szanowni Państwo!

Drugą edycję z przyczyn niezależnych od Organizatorów rozpoczynamy 15.04.2018. Serdecznie zapraszamy do zaprezentowania innym swoich prac. Prace nadesłane od 01.01.2018 do 14.04.2018 zamieścimy po 15.04.2018.
Pierwsza edycja naszego konkursu dobiegła końca, Jury wybrało kapliczki 4. i 5. kwartału.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za wzięcie udziału w konkursie, zapraszamy też do zapoznania się z naszą relacją z Gali Finałowej,

która dostępna jest tutaj.

Organizatorzy

Kliknij poniżej, aby zobaczyć pełną listę laureatów 1. edycji Konkursu!

W różańcu róża ukryta rozkwita

autor: Marlena Wilbik
autorzy: uczestnicy konkursu

Członkowie Jury

Przewodniczący Rady

ds. Kultury i Ochrony

Dziedzictwa Kulturowego

Konferencji Episkopatu

Polski

Jego Ekscelencja

Ksiądz Biskup

Michał Janocha

Spotykają nas na skrzyżowaniach, przy szosach, drogach i polnych ścieżkach. W miastach, miasteczkach i wioskach. W lasach, przy mostach i na górskich trasach. W podwórkach starych kamienic i na nowych osiedlach.

Kamienne i drewniane, rzeźbione i malowane, opuszczone i zapomniane, albo nieustannie odnawiane, przybierane w kwiaty i kolorowe tasiemki.

Kapliczki, przydrożne krzyże i figury. Swojskie, polskie, nasze. Wiarygodne, jak mało co na tym świecie. Pomniki wiary i świadkowie tradycji. Drogowskazy do nieba na ludzkich szlakach.

Ks. dr Mirosław Nowak

Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Warszawie

„Już od rana rozśpiewana
Chwal, o duszo, Maryę!
Cześć jej świątkom, cześć pamiątkom
Co dzień w niebo niech bije.”

Tak śpiewamy w hymnie ku czci Matki Boskiej, ukochanym przez św. Kazimierza Królewicza.

Nie tylko w niebie, ale i na ziemi, i w wirtualnej przestrzeni, niech odbija się piękno i blask tych świętych „pamiątek” rozsianych po całej Polsce. I tych zabytkowych, i tych ludowych. Odnajdźmy je, zauważmy, sfotografujmy, poznajmy ich historię i… zgłośmy do konkursu! Niech wszystkie „świątki”, które odnajdziemy, uświęcają nie tylko przestrzeń wokół nas, ale i nas samych. Niech pomogą „odetchnąć” Bogiem!

Sławomir Broniarz

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Związek Nauczycielstwa Polskiego wyraża poparcie dla inicjatywy konkursu. Konkurs ten powinien skłonić młodzież do rekonesansu w terenie, wyszukania świadectw i pomników historii, sfotografowania i opisania losów odnalezionych kapliczek. Ideą jest nie tylko zainteresowanie młodzieży historią, ale także budowanie więzi i relacji międzypokoleniowych, chodzi nam o uwrażliwienie młodzieży na tradycję i patriotyzm. Zbieranie materiałów może być także pretekstem do rozmów z dziadkami, poznania czasów ich młodości, jakie były ich społeczne zależności i wreszcie jak to zmieniało się na przestrzeni lat. Kapliczki są świadectwem wiary naszych przodków, mówią o ich estetycznych upodobaniach, stanowią szczególne dopełnienie krajobrazu polskiego.

Zachęcam do udziału w konkursie, którego efekty, mamy nadzieję, na nowo opiszą najbliższą okolicę, wzbudzą zainteresowanie pomnikami jej historii oraz zachęcą młodych ludzi do nieustannego odkrywania przeszłości. Konkurs to również forma kształcenia wrażliwości artystycznej i nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego.