Promuj razem z nami piękno naszej Ojczyzny!

Pokaż innym, dlaczego warto szukać urody i mądrości w często zapomnianych dawnych kapliczkach i w ich legendach i historii.

Spotkałeś kapliczkę? Sfotografuj ją, poszukaj piękna jej wyglądu pośród krajobrazu w którym się znajduje.

Weź udział w naszym konkursie! Czekamy na Ciebie!

Więcej szczegółów oraz regulamin konkursu znajdziesz TUTAJ.

Aktualności

Szanowni Państwo!

Pierwsza edycja naszego konkursu dobiegła końca. Jego wyniki zostaną niebawem opublikowane.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za wzięcie udziału.
Organizatorzy

Od 1. stycznia 2017 roku maksymalna liczba zgłoszeń wynosi 20 na kwartał.
Jury wybrało kapliczki 3. kwartału!

W różańcu róża ukryta rozkwita

autor: Marlena Wilbik
autorzy: uczestnicy konkursu

Członkowie Jury

Przewodniczący Rady

ds. Kultury i Ochrony

Dziedzictwa Kulturowego

Konferencji Episkopatu

Polski

Jego Ekscelencja

Ksiądz Biskup

Michał Janocha

Spotykają nas na skrzyżowaniach, przy szosach, drogach i polnych ścieżkach. W miastach, miasteczkach i wioskach. W lasach, przy mostach i na górskich trasach. W podwórkach starych kamienic i na nowych osiedlach.

Kamienne i drewniane, rzeźbione i malowane, opuszczone i zapomniane, albo nieustannie odnawiane, przybierane w kwiaty i kolorowe tasiemki.

Kapliczki, przydrożne krzyże i figury. Swojskie, polskie, nasze. Wiarygodne, jak mało co na tym świecie. Pomniki wiary i świadkowie tradycji. Drogowskazy do nieba na ludzkich szlakach.

Ks. dr Mirosław Nowak

Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Warszawie

„Już od rana rozśpiewana
Chwal, o duszo, Maryę!
Cześć jej świątkom, cześć pamiątkom
Co dzień w niebo niech bije.”

Tak śpiewamy w hymnie ku czci Matki Boskiej, ukochanym przez św. Kazimierza Królewicza.

Nie tylko w niebie, ale i na ziemi, i w wirtualnej przestrzeni, niech odbija się piękno i blask tych świętych „pamiątek” rozsianych po całej Polsce. I tych zabytkowych, i tych ludowych. Odnajdźmy je, zauważmy, sfotografujmy, poznajmy ich historię i… zgłośmy do konkursu! Niech wszystkie „świątki”, które odnajdziemy, uświęcają nie tylko przestrzeń wokół nas, ale i nas samych. Niech pomogą „odetchnąć” Bogiem!

Sławomir Broniarz

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Związek Nauczycielstwa Polskiego wyraża poparcie dla inicjatywy konkursu. Konkurs ten powinien skłonić młodzież do rekonesansu w terenie, wyszukania świadectw i pomników historii, sfotografowania i opisania losów odnalezionych kapliczek. Ideą jest nie tylko zainteresowanie młodzieży historią, ale także budowanie więzi i relacji międzypokoleniowych, chodzi nam o uwrażliwienie młodzieży na tradycję i patriotyzm. Zbieranie materiałów może być także pretekstem do rozmów z dziadkami, poznania czasów ich młodości, jakie były ich społeczne zależności i wreszcie jak to zmieniało się na przestrzeni lat. Kapliczki są świadectwem wiary naszych przodków, mówią o ich estetycznych upodobaniach, stanowią szczególne dopełnienie krajobrazu polskiego.

Zachęcam do udziału w konkursie, którego efekty, mamy nadzieję, na nowo opiszą najbliższą okolicę, wzbudzą zainteresowanie pomnikami jej historii oraz zachęcą młodych ludzi do nieustannego odkrywania przeszłości. Konkurs to również forma kształcenia wrażliwości artystycznej i nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego.

Marek Steinborn

Prezes Fundacji Chaber

Zachowanie naszej tożsamości narodowej i chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego, utożsamianego też z kapliczkami, jest bezcenne, dlatego Fundacja Chaber organizuje akcję społeczną – konkurs fotograficzno-faktograficzny W różańcu róża ukryta rozkwita.

Zwieńczeniem konkursu fotograficzno-faktograficznego, mającego na celu udokumentowanie zachowanych jeszcze kapliczek przydomowych i przydrożnych będzie wydanie albumu z najpiękniejszymi oraz stworzenie interaktywnej mapy „Kapliczki Polskie”, we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną.