Promuj razem z nami piękno naszej Ojczyzny!

Aktualności

Najnowsze kapliczki

W różańcu róża ukryta rozkwita

Szukaj kapliczki

Kategorie

autor: Marlena Wilbik
autorzy: uczestnicy konkursu

Członkowie Jury

Przewodniczący Rady

ds. Kultury i Ochrony

Dziedzictwa Kulturowego

Konferencji Episkopatu

Polski

Jego Ekscelencja

Ksiądz Biskup

Michał Janocha

Spotykają nas na skrzyżowaniach, przy szosach, drogach i polnych ścieżkach. W miastach, miasteczkach i wioskach. W lasach, przy mostach i na górskich trasach. W podwórkach starych kamienic i na nowych osiedlach.

Kamienne i drewniane, rzeźbione i malowane, opuszczone i zapomniane, albo nieustannie odnawiane, przybierane w kwiaty i kolorowe tasiemki.

Kapliczki, przydrożne krzyże i figury. Swojskie, polskie, nasze. Wiarygodne, jak mało co na tym świecie. Pomniki wiary i świadkowie tradycji. Drogowskazy do nieba na ludzkich szlakach.

Ks. dr Mirosław Nowak

Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Warszawie

„Już od rana rozśpiewana
Chwal, o duszo, Maryę!
Cześć jej świątkom, cześć pamiątkom
Co dzień w niebo niech bije.”

Tak śpiewamy w hymnie ku czci Matki Boskiej, ukochanym przez św. Kazimierza Królewicza.

Nie tylko w niebie, ale i na ziemi, i w wirtualnej przestrzeni, niech odbija się piękno i blask tych świętych „pamiątek” rozsianych po całej Polsce. I tych zabytkowych, i tych ludowych. Odnajdźmy je, zauważmy, sfotografujmy, poznajmy ich historię i… zgłośmy do konkursu! Niech wszystkie „świątki”, które odnajdziemy, uświęcają nie tylko przestrzeń wokół nas, ale i nas samych. Niech pomogą „odetchnąć” Bogiem!

Sławomir Broniarz

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Związek Nauczycielstwa Polskiego wyraża poparcie dla inicjatywy konkursu. Konkurs ten powinien skłonić młodzież do rekonesansu w terenie, wyszukania świadectw i pomników historii, sfotografowania i opisania losów odnalezionych kapliczek. Ideą jest nie tylko zainteresowanie młodzieży historią, ale także budowanie więzi i relacji międzypokoleniowych, chodzi nam o uwrażliwienie młodzieży na tradycję i patriotyzm. Zbieranie materiałów może być także pretekstem do rozmów z dziadkami, poznania czasów ich młodości, jakie były ich społeczne zależności i wreszcie jak to zmieniało się na przestrzeni lat. Kapliczki są świadectwem wiary naszych przodków, mówią o ich estetycznych upodobaniach, stanowią szczególne dopełnienie krajobrazu polskiego.

Zachęcam do udziału w konkursie, którego efekty, mamy nadzieję, na nowo opiszą najbliższą okolicę, wzbudzą zainteresowanie pomnikami jej historii oraz zachęcą młodych ludzi do nieustannego odkrywania przeszłości. Konkurs to również forma kształcenia wrażliwości artystycznej i nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego.

Spotkałeś kapliczkę? Sfotografuj ją, poszukaj piękna jej wyglądu pośród krajobrazu w którym się znajduje.

Weź udział w naszym konkursie! Czekamy na Ciebie!